Hotellprojekt

hotellprojekt

Hotellprojekt är speciella i jämförelse med andra inredningsprojekt. Fast och lös inredning går hand i hand och skall ofta synkas med el-installationer och bygg. Tiderna är ofta pressade och det krävs en vana av logistiskt tänkande för att skapa en effektiv arbetsmetod. Kraven på samexistens med andra hantverkare och förmåga att samarbeta är ofta högre än i andra sammanhang och dessutom ställs det höga krav på slut resultatet.

Kontakta oss

Viktigt vid hotellprojekt

avdelare

Logistik

Ofta krävs det en noggrann planering där flexibilitet i bemanning är nyckeln. Samt krävs systematisk dokumentering av arbetsflödet för att kunna återge var i processen man befinner sig. Vissa projekt är så omfattande att det ställer höga krav på rapportering och status.

Utförande

Att samverka och samexistera med andra hantverkare är ofta ett moment man har svårt att planera och kalkylera med. Ibland krävs att man lämnar utrymme till andra för att få möjligheten att snabbare gå framåt. Det krävs ett holistisk och samarbetsvilligt tänkande för att nå högsta möjliga effektivitet. Samtidigt behövs en hel del integritet när du skall stå upp för dina egna uppdrag. Erfarenheter av detta har vi fått genom åtskilliga projekt åt flera olika aktörer.

inredningsprojekt formbar

kontakta John på Formbar

Ta hjälp med ert hotellporjekt

En av våra duktiga medarbetare, John, lyssnar gärna på era behov inför förverkligandet av ert nästa hotellprojekt. Tveka inte att kontakta John eller någon av oss andra redan idag.

John de Vries
Telefon: 0763903070
E-mail: john.m(@)formbar.org